EPC Berekening

EPC Berekening

Het geeft aan hoe energie efficiënt nieuwbouw is. Dit wordt gedaan door een waarde toe te kennen als indexcijfer. Hij wordt door bepaalde berekeningen. Deze zijn vastgelegd in de norm NEN 7120 sinds 1 juli 2012.

TIP!(?) Ga je een omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van nieuwbouw? Dan is het maken van een EPC berekening verplicht!

Wat geeft de EPC aan?

Zoals eerder gezegd is de EPC een index. Hij drukt de energetische prestatie van een woning uit. In 1990 werd de EPC gesteld op 1,0. Stel een huis heeft op dit moment een index van 0,6. Dan gebruikt hij 60% van de energie die je 28 jaar terug gebruikt zou hebben. De maximale EPC-waarde in Nederland voor een woning staat sinds 2015 op 0,4 en moet de komende jaren nog verder naar beneden.

Waar moet een EPC aan voldoen?

In het bouwbesluit worden eisen aan de energieprestatie van gebouwen gesteld. Op basis hiervan wordt als het ware een beoordeling over energiezuinigheid gemaakt. Om de EPC-waarde te berekenen, moet het gebouw aan al deze eisen voldoen. Deze eisen hebben te maken met:

- De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar

- het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak

- het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Per gebouw zijn er verschillende eisen opgelegd. Voor woningen is de EPC 0,4, terwijl deze voor kantoren op 0,8 staat. Een EPC berekening (ook wel EPG genoemd) is verplicht bij het bouwen van nieuwbouw en wordt soms gevraag bij een kleine aanbouw. Als er aan een gebouw een EPC waarde is gegeven, dan is deze onbeperkt geldig. Dit kan wel veranderen wanneer een pand ingrijpend wordt gerenoveerd.

Hoe bereken je de EPG?

Allereerst zijn alle technische gegevens van het gebouw nodig. Hierbij kan je denken aan gegevens van de installaties voor verwarming en ventilatie, maar ook aan de bouwkundige- en detailtekeningen. Hierna worden al deze factoren meegenomen om de berekening uit te voeren. Zo worden aan bouwmaterialen waarden gegeven. De isolatie waarde van vloeren, wanden en daken worden bijvoorbeeld uitgedrukt in Rc-waarde. Ramen en deuren worden een U-waarde gegeven. Bij bijvoorbeeld ramen wordt goed gekeken naar het type glas, maar ook naar hoe het glas in het kozijn zit. Ook bij een dak wordt niet alleen naar de dikte van de plaat gekeken. Een dak moet ook voldoende isolatie bieden en ook het aansluiten op de woning speelt een grote rol. Deze waarden en materialen worden allemaal ingevoerd in de EPG. Het komt er dus op neer dat er veel cijfers in de EPG worden meegenomen en dat deze allemaal van invloed zijn.

Voordelen van een lage EPC waarde

Wanneer de EPC waarde laag ligt betekent dit dat het gebouw zuinig is. Zuinig houdt hier in dat er zo min mogelijk energie verbruikt wordt. Dit kan door bijvoorbeeld goede isolatie, luchtdichte gebouwen en duurzame energie. Dit lagere energie verbruik zal beter zijn voor het milieu omdat er simpelweg minder energie opgewekt moet worden. Vanaf 2020 mogen waarschijnlijk zelfs alleen nog woningen worden gebouwd met een EPC van 0. Een waarde van 0 wil zeggen dat je de energie die nodig is om de woning comfortabel te houden zelf opwekt. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen worden gedaan. Een nadeel is wel dat er minder verse lucht het gebouw binnen komt. Het binnenklimaat zal dus vooral afhankelijk zijn van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen.

Reactie plaatsen